Våra nyaste små

Art-kullen

Den 11 juni 2022 föddes 4 små, vackra kattungar.

Tre är snöspottade och en brunspottad. Tre pojkar och en flicka. 

Mamma är TokoChinook Sirocco Skye (Maya) Brunspottad

Pappa är White Star Joseph Snö (mink) spottad

TokoChinook "Maya!
White Star Joseph.JPG
Jackson Pollock

Hane / Male TokoChinook Jackson Pollock RESERVERAD

Jackson Pollock

Hane / Male TokoChinook Jackson Pollock RESERVERAD

Jackson Pollock

Hane / Male TokoChinook Jackson Pollock RESERVERAD

Andy Warholm

Hane / Male TokoChinook Andy Warhol LEDIG

Andy Warhol

Hane / Male TokoChinook Andy Warhol LEDIG

Andy Warhol

Hane / Male TokoChinook Andy Warhol LEDIG

Damien Hirst

Hane / Male TokoChinook Damien Hirst SÅLD

Damien Hirst

Hane / Male TokoChinook Damien Hirst SÅLD

Damien Hirst

Hona / Male TokoChinook Damien Hirst SÅLD

Hilma af Klint

Hona / Female TokoChinook Hilma af Klint LEDIG

Hilma af Klint

Hona / Female TokoChinook Hilma af Klint LEDIG

TokoChinook Hilma af Klint

Hona / Female Hilma af Klint LEDIG